หมวดหมู่: ดารา คู่สมรส

Miranda Pearman-Maday Wiki (ภรรยาของ Raven-Symoné) อายุ มูลค่าสุทธิ และครอบครัว

Miranda Pearman-Maday เป็นอดีตพนักงานของ 'The Off-Menu' ซึ่งเธอทำงานเป็นผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์ แต่ตอนนี้ เธอเป็นที่รู้จักจากนักแสดงหญิงชาวอเมริกันเป็นหลัก